ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

ΠΡΟΣ:
1. Τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,  ως ο σχετικός Πίνακας.
2. Τα αναπληρωματικά μέλη (με σειρά εκλογής), ως ο σχετικός Πίνακας.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
      Για ΕΚΤΑΚΤΗ-ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (Άρθρα 73 & 75 του Ν. 3852/2010)
Καλείστε στην με α/α 5η έκτακτη-κατεπείγουσα συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει  στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) στις 8/5/2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ

Εισήγηση για τον καθορισμό τμημάτων κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού των παραλιακών οικισμών Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων για μεταβίβαση του δικαιώματος απλής χρήσης τους προς τρίτους (μη δικαιούχοι απευθείας ανάθεσης), έναντι ανταλλάγματος, για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους.

Η συζήτηση του θέματος κρίνεται κατεπείγουσα για την επίσπευση της διαδικασίας εκμίσθωσης των εν θέματι κοινοχρήστων χώρων, λόγω έναρξης της τουριστικής περιόδου.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
Τοτόμης Πρωτονοτάριος

 

Σχόλια are closed.