ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ 

ΠΡΟΣ:
1. Τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής,  ως ο σχετικός Πίνακας.

2. Τα αναπληρωματικά μέλη (με σειρά εκλογής),
ως ο σχετικός Πίνακας.
 

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Για ΕΚΤΑΚΤΗ-ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

                                         (Άρθρα 73 & 75 του Ν. 3852/2010)

Καλείστε στην με α/α 6η έκτακτη-κατεπείγουσα συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει  στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) στις 7/6/2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ
Εισήγηση για τον καθορισμό τμημάτων κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού των παραλιακών οικισμών Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων για μεταβίβαση του δικαιώματος απλής χρήσης τους προς τρίτους (μη δικαιούχοι απευθείας ανάθεσης), έναντι ανταλλάγματος, για την άσκηση δραστηριότητας εκμίσθωσης θαλάσσιων μέσων αναψυχής.

Η συζήτηση του θέματος κρίνεται κατεπείγουσα, καθόσον έχει ξεκινήσει η τουριστική περίοδος και πρέπει να επισπευτεί η διαδικασία εκμίσθωσης των εν θέματι κοινοχρήστων χώρων.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
Τοτόμης Πρωτονοτάριος

Σχόλια are closed.