ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

(Άρθρα 73 & 75 του Ν. 3852/2010)

Καλείστε στην με α/α 10η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει  στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) στις 29/10/2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:30 π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

Αίτηση Στρατούρη Στέφανου του Νικολάου για χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Μικτό κατάστημα Λιανικού Εμπορίου Τροφίμων και Ποτών με βοηθητική αποθήκη (Παντοπωλείο-Οπωροπαντοπωλείο)» στην Μικρή Βίγλα της Τ.Κ. Σαγκρίου.

Αίτηση Βλασερού Ιωάννας του Στέφανου για χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος («Καφετέρια-Μπαρ») στην Τ.Κ. Χαλκείου.Ο

Πρόεδρος της Επιτροπής
Τοτόμης Πρωτονοτάριος

Σχόλια are closed.