ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Νάξος 19-02-2013
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                              Αρ.Πρωτ.: 2111      
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ KAI ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
Ταχ. Δ/νση:84300 Νάξος          Προς
Τηλ.:22853-60151     Τα μέλη της Επιτροπής    
Φαξ: 22850-29049  
Πληρ. : Δημήτριος Λιανός    
E-mail : d.lianos@naxos.gov.gr  
             
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Καλείστε όπως προσέλθετε στη συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων την 28η Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με το άρθρο 76 του Ν.3852/2010 με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Γνωμοδότηση στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τον υπό κατάρτιση κανονισμό παραχώρησης και χρήσης των κοινόχρηστων χώρων της διοικητικής περιφέρειας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
2. Γνωμοδότηση στο δημοτικό συμβούλιο σχετικά με τον υπό κατάρτιση κανονισμό παραχώρησης και χρήσης κοινόχρηστων χώρων αιγιαλού – παραλίας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων
3. Συζήτηση όσον αφορά στις υποδομές της Νάξου και προτάσεις για βελτίωση αυτών (Αεροδρόμιο, λιμάνι). 

         Ο Αντιδήμαρχος

     & Πρόεδρος της Επιτροπής
                  
        Δημήτρης Λιανός

Σχόλια are closed.