ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    Νάξος 8-8-2014
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                         Αρ. Πρωτ.-Οικ 13776 –
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ &
ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΖΩΗΣ
ΠΡΟΣ:1. Τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας 
    Ζωής,  ως ο σχετικός Πίνακας.
2. Τα αναπληρωματικά μέλη (με σειρά εκλογής), 
    ως ο σχετικός Πίνακας.
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
     
Για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
(Άρθρα 73 & 75 του Ν. 3852/2010)
           Καλείστε στην με α/α 11η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει  στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) στις 12/8/2014, ημέρα  Τρίτη και ώρα 11:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.Αίτηση Λαγογιάννη Αντωνίου του Ιωάννη για ανανέωση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργεί ως «Καφενείο-Ψητοπωλείο» στην Τ.Κ. Βίβλου.
2.Αίτηση Σκουλάτου Ιωάννη του Νικολάου για ανανέωση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργεί ως «Καφεζυθεστιατόριο» στην Τ.Κ. Βίβλου
3.Αίτηση του Ζαχαράτου Βλάσιου του Αντωνίου για χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση μαζικής εστίασης πρόχειρου  και πλήρους γεύματος – Αναψυχής» στην Τ.Κ. Γλινάδου-Αυτοδίκαιη ανάκληση της υπ’ αριθμό 26/2013 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
Τοτόμης Πρωτονοτάριος
   ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ
1.Ψαρράς Απόστολος
2.Πολυκρέτης Εμμανουήλ 
3.Ελευθερίου Ελευθέριος
4.Φρατζέσκος Στέφανος
5.Καραμανής Γεώργιος
6.Ψαρρά Αικατερίνη
  ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ
1.Μαργαρίτης Ιωάννης
2.Καραπάτης Δημήτριος
3.Λιανός Δημήτριος
4.Σουλής Γεώργιος
5.Μανιός Στέφανος

Σχόλια are closed.