ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             Νάξος  10-4-2014
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                     Αρ. Πρωτ.-4898  –
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ &
ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΠΡΟΣ :1. Τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας 
    Ζωής,  ως ο σχετικός Πίνακας.
          2. Τα αναπληρωματικά μέλη (με σειρά εκλογής), 
    ως ο σχετικός Πίνακας.
                 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
     Για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
          (Άρθρα 73 & 75 του Ν. 3852/2010)
Καλείστε στην με α/α 6η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει  στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) στις 14/4/2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 11:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ: Αίτηση Κλεάνθους Χρήστου του Ιωάννη για χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση μαζικής εστίασης πρόχειρου γεύματος – Αναψυχής – Λιανικής διάθεσης τροφίμων και ποτών» στην Τ.Κ. Χαλκείου.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
Τοτόμης Πρωτονοτάριος
   ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ
1. Ψαρράς Απόστολος
2.Πολυκρέτης Εμμανουήλ 
3.Ελευθερίου Ελευθέριος
4.Φρατζέσκος Στέφανος
5.Καραμανής Γεώργιος
6.Ψαρρά Αικατερίνη
  ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ
1.Μαργαρίτης Ιωάννης
2.Καραπάτης Δημήτριος
3.Λιανός Δημήτριος
4.Σουλής Γεώργιος
5.Μανιός Στέφανος

Σχόλια are closed.