ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ          Νάξος  22-7-2013
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                    Αρ. Πρωτ.-9751 –
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ &
ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΖΩΗΣ
ΠΡΟΣ: 1.Τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
          2.Τα αναπληρωματικά μέλη (με σειρά εκλογής) 
   
                                                              Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
                                                  Για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
                                                        (Άρθρα 73 & 75 του Ν. 3852/2010)
Καλείστε στην με α/α 8η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει  στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) στις 26/7/2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12η μεσημβρινή, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ  1ο. Αίτηση Σαλτερή Μαρίας του Δημητρίου για ανανέωση άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων για το κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος που λειτουργεί ως «Εποχιακό Καφεστιατόριο» στην περιοχή Μικρής Βίγλας της Τ.Κ. Σαγκρίου.
ΘΕΜΑ  2ο.Αίτηση Σαλτερή Αθανασίας του Αντωνίου για χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Πρόχειρου Γεύματος-Αναψυχής» στην περιοχή Καστρακίου της Τ.Κ. Σαγκρίου.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
Τοτόμης Πρωτονοτάριος

Comments are closed.