ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                          Νάξος  24-12-2012
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                 Αρ. Πρωτ.-18671-
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ &        
ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ        
ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΖΩΗΣ        
ΠΡΟΣ:    1. Τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής,  ως ο σχετικός Πίνακας.
2. Τα αναπληρωματικά μέλη (με σειρά εκλογής),
ως ο σχετικός Πίνακας.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
(Άρθρα 73 & 75 του Ν. 3852/2010)

Καλείστε στην με α/α 12η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει  στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) στις 28/12/2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30 π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στo παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ :    Μείωση αριθμού οικόσιτων ζώων εντός οικισμού Αγίου Αρσενίου Δ.Κ. Αγίου Αρσενίου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
Τοτόμης Πρωτονοτάριος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ
1.        Ψαρράς Απόστολος
2.    Πολυκρέτης Εμμανουήλ
3.    Ελευθερίου Ελευθέριος
4.    Μανιός Δημήτριος
5.    Καραμανής Γεώργιος
6.    Μανιός Στέφανος
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ
1.    Μαργαρίτης Ιωάννης
2.    Καραπάτης Δημήτριος
3.    Λιανός Δημήτριος
4.    Ψαρρά Αικατερίνη
5.    Μαράκης Νικόλαος

Σχόλια are closed.