ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                         Νάξος  25-4-2013
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                              Αρ. Πρωτ.-5236-
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ &       
ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ       
ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΖΩΗΣ                                                          
ΠΡΟΣ:

1.Τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής,  ως ο σχετικός Πίνακας.
2.Τα αναπληρωματικά μέλη (με σειρά εκλογής),
ως ο σχετικός Πίνακας.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
(Άρθρα 73 & 75 του Ν. 3852/2010)

Καλείστε στην με α/α 4η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει  στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) στις 29/4/2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
ΘΕΜΑ  1. Εισήγηση για τον καθορισμό τμημάτων κοινοχρήστων χώρων αιγιαλού των παραλιακών οικισμών Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων για μεταβίβαση του δικαιώματος απλής χρήσης τους προς τρίτους (μη δικαιούχοι απευθείας ανάθεσης), έναντι ανταλλάγματος, για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους.
ΘΕΜΑ  2. Αίτηση Καπηνιάρη Αικατερίνης του Εμμανουήλ για χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος («Επιχείρηση Αναψυχής/Προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών (υπαίθρια)» στην περιοχή Καστρακίου της Τ.Κ. Σαγκρίου.
ΘΕΜΑ  3.    Αίτηση Ραψομανίκη Ειρήνης του Ευσταθίου για χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος («Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Πλήρους Γεύματος (ζεστής και κρύας κουζίνας)-Αναψυχής/Προσφοράς κατά κύριο λόγο οινοπνευματωδών ποτών–Λιανικής Διάθεσης Τροφίμων») στην  Τ.Κ. Κεραμωτής.
ΘΕΜΑ  4.    Αίτηση Φαλιέρου Χριστίνας του Σπυρίδωνος για χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος («Επιχείρηση Λιανικού Εμπορίου») στην Τ.Κ. Χαλκείου.
ΘΕΜΑ  5.    Αίτηση Μαγκανάρη Κυριακής του Νικολάου για χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος («Επιχείρηση Λιανικής Διάθεσης Τροφίμων-Πρατήριο Άρτου») στην Τ.Κ. Μονής.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
Τοτόμης Πρωτονοτάριος

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ
1.        Ψαρράς Απόστολος
2.    Πολυκρέτης Εμμανουήλ
3.    Ελευθερίου Ελευθέριος
4.    Φρατζέσκος Στέφανος
5.    Καραμανής Γεώργιος
6.    Ψαρρά Αικατερίνη
ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ
1.    Μαργαρίτης Ιωάννης
2.    Καραπάτης Δημήτριος
3.    Λιανός Δημήτριος
4.    Σουλής Γεώργιος
5.    Μανιός Στέφανος

Σχόλια are closed.