ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΡΟΣ:
1. Τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας     Ζωής,  ως ο σχετικός Πίνακας.
2. Τα αναπληρωματικά μέλη (με σειρά εκλογής),  ως ο σχετικός Πίνακας.

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Καλείστε στην με α/α 2η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,  που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), στις 8/3/2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ :
Αίτηση χορήγησης προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος.

 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
Τοτόμης Πρωτονοτάριος

Σχόλια are closed.