ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                Νάξος  11-03-2016
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ              Αρ. Πρωτ. – Οικ. 3702  –
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ  ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΠΡΟΣ: Τα τακτικά μέλη της Επιτροπής Ποιότητας 
  Ζωής,  ως ο σχετικός Πίνακας.
            KOIN.:
   Γραφείο Δημάρχου.
                                                                 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
Για συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
(Άρθρα 73 & 75 του Ν. 3852/2010)
           
Καλείστε στην με α/α 3η συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα γίνει  στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) στις 15/03/2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο  παρακάτω θέμα ημερήσιας διάταξης:
1. Αίτηση Αθανάσιου Παπαδόπουλου του Κωνσταντίνου για α) χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων (μουσικής) για το έτος 2016 στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Πρόχειρου Γεύματος (Ζαχαροπλαστείο)-Αναψυχής –Λιανικής Διάθεσης Τροφίμων και Ποτών» στην Τ.Κ. Χαλκείου και β) Παράταση ωραρίου χρήσης μουσικών οργάνων.
2. Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος κατηγορίας IV: «Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης Πρόχειρου Γεύματος – Επιχείρηση Αναψυχής» που θα λειτουργήσει στην θέση «Ορκός» της Τοπικής Κοινότητας Σαγκρίου, Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων».
3. Χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης επιχείρησης κατηγορίας IV: Επιχείρηση Μαζικής Εστίασης  Πρόχειρου Γεύματος – Επιχείρηση Αναψυχής καθώς και κατηγορίας IΙΙ: Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος Λιανικής Διάθεσης Τροφίμων & Ποτών (Πρατήριο ΄Αρτου) στον Γεώργιο Λιόφαγο του Βασιλείου, που θα λειτουργήσει στην θέση «ΑΜΜΟΥΔΑΡΕΣ» Μικρή Βίγλα-Τ.Κ. Σαγκρίου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
4. Έγκριση ή μη, απαγόρευσης στάθμευσης οχημάτων επισκεπτών στον οικισμό Άγιο Ιωάννη, Μουτσούνας, Τ.Κ Απεράθου.
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
Τοτόμης Πρωτονοτάριος
ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ
(Με σειρά εκλογής)
1. Σέργης Νικόλαος
2. Παντελιάς Ευάγγελος
3. Σιδερής Νικόλαος
4. Τσολάκης Ιωάννης
5. Χουζούρης Νικόλαος
6. Βασαλάκης Αντώνιος

Σχόλια are closed.