ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Νάξος 16/2/2012
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                                            Αρ.Πρωτ.: 2153
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ
KAI ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΕΩΝ

Ταχ. Δ/νση:84300 Νάξος                                                     Προς                         
Τηλ.:22853-60151                                                            Τα μέλη της Επιτροπής   
Φαξ: 22850-29049                                                     
Πληρ. : Δημήτριος Λιανός                                         
E-mail : d.lianos@naxos.gov.gr                                                                     

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η

Καλείστε όπως προσέλθετε στη συνεδρίαση της Επιτροπής Συγκοινωνιών και Κυκλοφοριακών Ρυθμίσεων Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων την 20η Φεβρουαρίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με το άρθρο 76 του Ν.3852/2010 με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

Γνωμοδότηση σχετικά με την Κυκλοφορική μελέτη Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
& Πρόεδρος της Επιτροπής

Εμμανουήλ Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.