Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού
Αθλητισμού Περιβάλλοντος
Παιδείας Πρόνοιας και Αλληλεγγύης
Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Προς Τα μέλη του Δ.Σ.
Παρακαλούμε να προσέλθετε στα Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δ.Σ.) την 29η Αυγούστου 2011,
ημέρα Δευτέρα και ώρα 14.00 μ.μ. για τακτική συνεδρίαση με θέματα ημερησίας διάταξης :
 
1.     
Επιλογή νηπίων για τους παιδικούς Σταθμούς έτους 2011-2012.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.
Ι. Ναυπλιώτης-Σαραντηνός

Σχόλια are closed.