ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                              Νάξος, 14/08/2015     
Νομικό Πρόσωπο Πολιτισμού                                    Αρ. Πρωτ.: 672
Αθλητισμού Περιβάλλοντος Παιδείας
Πρόνοιας και Αλληλεγγύης Δήμου                           
       ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α.
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η                                                   Προς
                                               Τα μέλη του Δ.Σ.
Παρακαλούμε να προσέλθετε στα γραφεία διοικήσεως του ΝΟ.Π.Π.Α.Π.Π.Π.Α.  την Παρασκευή  21/08/2015 και ώρα 14:00 μ.μ., για τακτική συνεδρίαση με  τα κάτωθι θέματα της ημερησίας διατάξεως:
1.Εγκριση πρακτικών της Ειδικής Επιτροπής επιλογής νηπίων που θα φιλοξενηθούν στους 1ο και 2ο Π.Σ. σχολικού έτους 2015-2016.
2.Καθορισμός ειδικότητας ενός (1) ατόμου με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη εποχικών αναγκών του Ν.Π.
3.Παραχώρηση του Κλειστού Γυμναστηρίου Νάξου στις ομάδες καλαθοσφαίρισης και πετοσφαίρισης του Πανναξιακού ΑΟΝ για την διεξαγωγή αγώνων αθλητικής περιόδου 2015-16.
4.Εγκριση μελέτης προμήθειας ειδών παντοπωλείου, οποροπωλείου, κρεοπωλείου για τον 1ο και 2ο Π.Σ. και προμήθειας γάλακτος για τους εργαζόμενους του ΝΟΠΠΑΠΠΠΑ έτους 2016. 
5.Διοργάνωση αγώνων ΝΑΞΑΘΛΟΥ (Τρίαθλον ολυμπιακής απόστασης), ορισμός οργανωτικής επιτροπής. Εγκριση δαπάνης ψήφιση διάθεσης πίστωσης προϋπ/σμού οικ. έτους 2015. 
6.Προμήθεια φωτιστικών γηπέδου Αγίου Αρσενίου. Εγκριση δαπάνης ψήφιση διάθεσης πίστωσης προϋπ/σμού οικ. έτους 2015. 
7.Διαγραφή χρέους από τροφεία στον 1ο  Παιδικό Σταθμό.
8.Αποδοχή ποσού και αναμορφώσεις προϋπ/σμού οικ. έτους 2015.
9.Κατάρτιση τεχνικού προγράμματος ΝΟΠΠΑΠΠΠΑ 2016.
9.Θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης.  
                      
  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
Ιωάννης Ζ. Τσολάκης 

Σχόλια are closed.