Πρόσκληση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων σε τακτική συνεδρίαση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          Νάξος, 04-12-2020
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ

                                                                                                                                               Προς
                                                                                                                                           Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως συμμετάσχετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, που θα πραγματοποιηθεί μέσω ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΗΣ, με την εφαρμογή της υπηρεσίας e-presence, την 8η Δεκεμβρίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και σε συνδυασμό με το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ Α’ 55/11-03-2020), το υπ’ αρ. πρωτ. 18318/13.03.2020 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, το υπ’ αρ. πρωτ. 1822/16.03.2020 έγγραφο του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και τις εγκ. 18318/13.03.2020, 40/20930/31.03.2020, 33282/29.05.2020, 60249/22.09.2020 του Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη απόφασης στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΑΦΑΛΑΤΩΣΗ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ (Παραγωγής Πόσιμου Νερού 300 κ.μ./ημέρα».

 2. Έγκριση 2ου ΑΠΕ (Τακτοποιητικού) του έργου «Ασφαλτοστρώσεις δημοτικών οδών έτους 2018».

 3. Επικαιροποίηση της υπ’ αρ. 361/2020 απόφασης της Ο.Ε. ως προς τους όρους διακήρυξης του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας – περιβολής και εμφάνισης δικαιούχων Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.

 4. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη τοποθέτησης νέου Υ/Σ λόγω δικτύου ΦΟΠ στην περιοχή Πλατυβόλα Καλαντού της Κοινότητας Φιλωτίου Νάξου.

 5. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη μετατροπής εναέριου δικτύου Χ.Τ. σε υπόγειο στην περιοχή Λαϊκή Αγορά Χώρας Νάξου.

 6. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη μετατόπισης Στ. Χ.Τ. λόγω διάνοιξης δρόμου στον οικισμό Αγ. Θαλελαίου της Κοινότητας Μελάνων Νάξου.

 7. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη προμελέτης επέκτασης δικτύου Μ.Τ. και Χ.Τ – τοποθέτηση νέου Υ/Σ ΦΟΠ στην περιοχή «Άγιος Ιωάννης Θεολόγος» στην Κοινότητα Φιλωτίου Νάξου.

 8. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη τοποθέτησης νέας παροχής ΦΟΠ και δύο επιστύλιων Φ.Σ. επί υφισταμένων Στ.Χ.Τ. στο δρόμο από Λουκάκι προς Αγγίδια Νάξου.

 9. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη τοποθέτησης ενός επιστύλιου Φ.Σ. επί του δρόμου Καλαμουριών της Κοινότητας Βίβλου Νάξου.

 10. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη τοποθέτησης ενός Στ.Χ.Τ. ΦΟΠ στην περιοχή Λιεράδο Κάτω Ποταμιάς Νάξου.

 11. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη προμελέτης επέκτασης δικτύου ΦΟΠ στην περιοχή «Πηγάδι Καλαντού» στην Κοινότητα Φιλωτίου Νάξου.

 12. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη τοποθέτησης νέου Υ/Σ στην περιοχή Καύκαρο Αρχατού της Κοινότητας Φιλωτίου Νάξου.

 13. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη επέκτασης δικτύου ΦΟΠ στην περιοχή Καρεγλά της Κοινότητας Ποταμιάς Νάξου.

 14. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη Ηλεκτροδότηση Παλαιού Ελαιοτριβείου στο Σκαδό Νάξου.

 15. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη ηλεκτροδότησης Νεκροταφείου στον Απόλλωνα Νάξου.

 16. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη ηλεκτροδότησης Νεκροταφείου Κορωνίδας Νάξου.

 17. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη ηλεκτροδότησης Παλαιού Ελαιοτριβείου στην Κορωνίδα Νάξου.

 18. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη ηλεκτροδότησης δεξαμενής ύδρευσης της περιοχής Καλοταρίτισσα στη Δονούσα.

 19. Απαλλαγή υπολόγου και έγκριση απόδοσης λογαριασμού Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη τοποθέτησης 2 νέων Στ. ΦΟΠ και 3 επιστύλιων Φ.Σ. σε δρόμο της Κοινότητας Εγγαρών Νάξου.

 20. Ενημέρωση δικαστικών υποθέσεων για έγκριση παραστάσεων.

 21. Αποδοχή δωρεάς επίπλων εξοπλισμού γραφείων από την Πρεσβεία της Σουηδίας για τα σχολεία και τα δημοτικά κτίρια της Κ. Δονούσας.

 22. Έγκριση εξειδίκευσης πιστώσεων.

 23. Έγκριση της υπ’ αρ. 59/2020 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, η οποία αφορά αναμόρφωση (4η) του προϋπολογισμού της, οικονομικού έτους 2020.

 24. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχεδίου Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έτους 2020, χρηματοδοτούμενων.

 25. Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο σχεδίου Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έτους 2020.

Ο Πρόεδρος

της Οικονομικής Επιτροπής

Δημήτριος Αντ. Λιανός

Δήμαρχος

Σχόλια are closed.