ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          Νάξος, 04-11-2011

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                Αρ. Πρωτ.:13787

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (26η/2011)

Προς

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην έκτακτη – κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 04η Νοεμβρίου 2011, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια και εγκατάσταση αντλητικών συγκροτημάτων αντλιοστασίου Αλυκής.

Η συζήτηση του θέματος κρίνεται κατεπείγουσα λόγω κινδύνου περιβαλλοντικής ρύπανσης και για λόγους δημόσιας ασφάλειας και υγείας.

2. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την καταβολή ενιαίου τέλους ακινήτων του κτιρίου των δημοτικών σφαγείων στη θέση «Τίμιος Σταυρός» της Δ.Ε. Νάξου με αριθμό παροχής 50621793.

Η συζήτηση του θέματος κρίνεται κατεπείγουσα λόγω προθεσμίας καταβολής του τέλους.

3. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την συντήρηση κεντρικών συστημάτων θέρμανσης σχολείων.

Η συζήτηση του θέματος κρίνεται κατεπείγουσα λόγω βλαβών σε καυστήρες σχολικών μονάδων και αδυναμία θέρμανσης των σχολικών κτιρίων.

 Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

 Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.