ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          Νάξος, 01-12-2011

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                              Αρ. Πρωτ.:15212

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (29η/2011)

Προς

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην έκτακτη – κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 01η Δεκεμβρίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση τμήματος προαυλίου χώρου Δημοτικού Σχολείου Βίβλου Τ.Κ. Βίβλου».
Η συζήτηση του θέματος κρίνεται κατεπείγουσα για λόγους ασφάλειας των μαθητών του σχολείου. 
2. Εντολή στη δικηγόρο του Δήμου για παραστάσεις ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, του Εφετείου Αιγαίου και του Μονομελούς Πρωτοδικείου Νάξου.
Η συζήτηση του θέματος κρίνεται κατεπείγουσα διότι πρόκειται για υποθέσεις που συζητούνται στις 05 και 09-12-2011.
3. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2011.

Η συζήτηση του θέματος κρίνεται κατεπείγουσα διότι πρόκειται για δαπάνες που απαιτούν άμεση ενέργεια και αντιμετώπιση.

Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.