ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (7η/2011)

Προς

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην έκτακτη – κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 12η Μαΐου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

Πρόταση ανάληψης υποχρέωσης για τη δέσμευση πίστωσης για τη δαπάνη δημοσίευσης περίληψης διακήρυξης διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών «Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων 2011».

Η συζήτηση του θέματος κρίνεται κατεπείγουσα αφού η σχετική απόφαση απαιτείται να εκδοθεί και αναρτηθεί στο διαδίκτυο προκειμένου οι εφημερίδες να προβούν στη δημοσίευση της σχετικής περίληψης και να διενεργηθεί ο διαγωνισμός στην καθορισμένη ημερομηνία.

Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

κ.α.α.

Ο Αντιπρόεδρος
Ευστάθιος Αγγελής

Σχόλια are closed.