ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (16η/2012)

Προς

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 01η Ιουνίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση μελέτης, κατάρτιση όρων διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της εργασίας «Εργασίες συντήρησης και λειτουργίας περιφερειακών ΒΙΟ.ΚΑ. έτους 2012» και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού.   
 2. Έγκριση πρακτικών και κατακύρωση πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της εργασίας «Εργασίες συντήρησης αντλιοστασίων έτους 2012».
 3. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Πλακοστρώσεις δρόμων Δ.Κ. Αγίου Αρσενίου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων» και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.
 4. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Τσιμεντοστρώσεις εντός οικισμού Χώρας Σχοινούσας».
 5. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του έργου «Επείγουσες αποκαταστάσεις δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης στη Χώρα Δ.Κ. Νάξου».
 6. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεσης εκτέλεσης του έργου «Συμπλήρωση – Κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης πάρκινγκ περιοχής Κατσάγρας Δ.Κ. Νάξου».
 7. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση τεχνικής περιγραφής και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση αγροτικών δρόμων Τ.Κ. Γαλήνης».
 8. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση τεχνικής περιγραφής και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση αγροτικών δρόμων Τ.Κ. Ποταμιάς».
 9. Αντικατάσταση μέλους επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Αντικατάσταση κουφωμάτων και στεγάνωση δώματος Γυμνασίου Σκαδού».
 10. Αντικατάσταση μέλους επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Πλακοστρώσεις – Τσιμεντοστρώσεις δρόμων Τ.Κ. Μελάνων και Τ.Κ. Χαλκείου».
 11. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και κατάρτιση όρων διενέργειας δημοπρασίας για την μίσθωση χημικών τουαλετών.
 12. Κατάρτιση όρων διενέργειας δημοπρασίας για τη μίσθωση χώρων στάθμευσης οχημάτων στην Δ.Κ. Νάξου.
 13. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση της εργασίας «Καθαρισμός λάκκων ΧΑΔΑ Δ.Κ. Κουφονησίων».
 14. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεσης της εργασίας «Καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων, παραλιών και ακτών Δ.Κ. Κουφονησίων».
 15. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση της εργασίας «Καθαριότητα εσωτερικών χώρων κτιρίων Δ.Κ. Κουφονησίων».
 16. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση της εργασίας «Καθαριότητα και συγκέντρωση απορριμμάτων Δ.Κ. Δονούσας».
 17. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση της εργασίας «Καθαριότητα εσωτερικών χώρων κτιρίων Δ.Κ. Δονούσας».
 18. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση της εργασίας «Ταφή απορριμμάτων Δ.Κ. Δονούσας».
 19. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση της εργασίας «Ταφή απορριμμάτων Δ.Κ. Σχοινούσας».
 20. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση της εργασίας «Καθαριότητα και συγκέντρωση απορριμμάτων Δ.Κ. Σχοινούσας».
 21. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση της εργασίας «Καθαριότητα εσωτερικών χώρων κτιρίων Δ.Κ. Σχοινούσας».
 22. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση της εργασίας «Καθαριότητα και συγκέντρωση απορριμμάτων Δ.Κ. Ηρακλειάς».
 23. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση της εργασίας «Καθαριότητα εσωτερικών χώρων κτιρίων Δ.Κ. Ηρακλειάς».
 24. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση της εργασίας «Καθαρισμός ρείθρων ασφαλτοδρόμων Δ.Κ. Ηρακλειάς».
 25. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση της εργασίας «Εργασίες καθαρισμού ΧΑΔΑ Δ.Κ. Ηρακλειάς».
 26. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση της εργασίας «Συντήρηση δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης Δ.Κ. Ηρακλειάς».
 27. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση της εργασίας «Συντήρηση δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης Δ.Κ. Δονούσας».
 28. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση της εργασίας «Συντήρηση δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης Δ.Κ. Κουφονησίων».
 29. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση της εργασίας «Συντήρηση δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης Δ.Κ. Σχοινούσας».
 30. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια φυτών, σπόρων και βελτιωτικού εδάφους Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
 31. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια εξοπλισμού σφαγείων.
 32. Έγκριση της υπ' αριθμ. 420/2012 Απόφασης Δημάρχου.
 33. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2012.
 34. Διαθέσεις πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2012.             

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ευστάθιος Αγγελής

Σχόλια are closed.