ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (23η/2012)

Προς

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην έκτακτη – κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 09η Ιουλίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

  1. Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας για τη μίσθωση χημικών τουαλετών.
  2. Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών «Καθαριότητα και συγκέντρωση απορριμμάτων της Δημοτικής Ενότητας Νάξου» Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
  3. Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών «Καθαριότητα και συγκέντρωση απορριμμάτων της Δημοτικής Ενότητας Δρυμαλίας» Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
  4. Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών «Συντήρηση δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης Δημοτικής Ενότητας Νάξου» Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
  5. Έγκριση αποτελέσματος διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών «Συντήρηση δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης Δημοτικής Ενότητας Δρυμαλίας» Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων. 

Η συζήτηση των παραπάνω θεμάτων κρίνεται κατεπείγουσα προκειμένου να ολοκληρωθούν άμεσα οι απαιτούμενες ενέργειες για την έναρξη εκτέλεσης των εν θέματι υπηρεσιών.

Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

 

Σχόλια are closed.