ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        Νάξος, 05/02/2016
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ        Αρ. Πρωτ.:1746 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 
Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 11η Φεβρουαρίου 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης.
1.Έγκριση πρακτικού Α’ Φάσης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία: Ασφάλιση οχημάτων-μηχανημάτων-μοτοσυκλετών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έτους 2016 (περίοδος ασφάλισης από 7-03-2016 έως 7-03-2017) και ασφάλισης καταφυγίου τουριστικών σκαφών στη Δημοτική Κοινότητα Κουφονησίων (περίοδος ασφάλισης από 11-08-2016 έως 7-03-2017).
2.Καθορισμός δαπάνης εργασιών διακλάδωσης και σύνδεσης για το εσωτερικό δίκτυο αποχέτευσης του οικισμού Σταυρός Δ.Κ. Δονούσας – εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.
3.Έλεγχος των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του μειοδότη του διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου: Προσθήκη W.C. στο Δημοτικό Σχολείο Απειράνθου.
4.Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 171/2014 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
5.Εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τροποποίηση της 30/1999 Απόφασής του. 
6.Εξέταση ακύρωσης της υπ’ αριθμ. 382/2015 απόφασης Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
7.Έγκριση πρακτικών πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: Διαμόρφωση – ανακατασκευή κεντρικού δρόμου οικισμού Αγ. Αρσενίου Δ.Κ. Αγίου Αρσενίου.
8.Έγκριση πρακτικού πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια εργαλείων των Υπηρεσιών Πολιτικής Προστασίας, Πρασίνου και Σιδηρουργού του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
9.Ενημέρωση δικασίμων μηνός Φεβρουαρίου 2016 για έγκριση παραστάσεων και μετάβαση εκτός έδρας.
Ο Δήμαρχος 
& Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης 

Σχόλια are closed.