ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (5η/2012)

Προς

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 12η Μαρτίου 2012, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Σύνταξη σχεδίου προϋπολογισμού Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων, έτους 2012.

2. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τον καθορισμό τέλους άρδευσης Τ.Κ. Μελάνων.

3. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για τον εξώδικο συμβιβασμό σχετικά με απαίτηση του Αντωνίου Αυγερινού του Ιωάννη.

4. Έγκριση και διάθεση πιστώσεων υποχρεωτικών δαπανών.


Ο Δήμαρχος
 & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.