ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (11η/2013)

Προς

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 12η Απριλίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για την επιλογή τράπεζας για τις τραπεζικές συναλλαγές του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
 2. Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Τσιμεντοστρώσεις – Πλακοστρώσεις δρόμων οικισμού Δ.Κ. Φιλωτίου».
 3. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, κατάρτιση όρων διακήρυξης ανοιχτού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών «Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων 2013» και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.
 4. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, κατάρτιση όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την εκτέλεση της εργασίας «Εργαστηριακές αναλύσεις για τον έλεγχο νερού ανθρώπινης κατανάλωσης» Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.
 5. Έγκριση όρων διενέργειας δημοπρασίας για τη μίσθωση γεώτρησης ύδρευσης Τ.Κ. Δαμαριώνα.
 6. Συγκρότηση επιτροπής διεξαγωγής διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Επισκευή Δημοτικού Σχολείου Τ.Κ. Κυνιδάρου».
 7. Έγκριση παραστάσεων της με πάγια αντιμισθία δικηγόρου του Δήμου ενώπιον του Διοικ. Πρωτοδικείου Σύρου, Εφετείου Πειραιώς και Μονομελούς Πρωτοδικείου Νάξου.
 8. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την απευθείας αγορά ακινήτου για τη δημιουργία Μουσείου στην Τ.Κ. Μονής.
 9. Έγκριση δαπανών, διάθεση πιστώσεων και έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια γάλατος έτους 2013.
 10. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2013.
 11. Διάθεση πιστώσεων για την εξόφληση οφειλών Π.Ο.Ε.  

Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.