ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  Νάξος, 09/05/2016
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ       Αρ. Πρωτ.: 6641
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 
Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 13η Μαΐου 2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.Έγκριση πρακτικού Β’ Φάσης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία: Ασφάλιση οχημάτων-μηχανημάτων-μοτοσυκλετών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έτους 2016 (περίοδος ασφάλισης από 7-03-2016 έως 7-03-2017) και ασφάλισης καταφυγίου τουριστικών σκαφών στη Δημοτική Κοινότητα Κουφονησίων (περίοδος ασφάλισης από 11-08-2016 έως 7-03-2017).
2.Έγκριση πρακτικού Β’ φάσης του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών: Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έτους 2016.
3.Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης-αξιολόγησης οικονομικών προσφορών του ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για την για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης της εργασίας: Συντήρηση και επισκευή μεταφορικών μέσων οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έτους 2016-2017.
4.Έγκριση πρακτικού πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια εργαλείων των Υπηρεσιών Πολιτικής Προστασίας, Πρασίνου και Σιδηρουργού του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
5.Έγκριση πρακτικών πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: Διαμόρφωση – ανακατασκευή κεντρικού δρόμου οικισμού Αγ. Αρσενίου Δ.Κ. Αγίου Αρσενίου.
6.Έγκριση πρακτικών ανοικτού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή συνδέσεων εσωτερικού δικτύου αποχέτευσης Δ.Κ. Δονούσας».
7.Έγκριση πρακτικού πρόχειρου διαγωνισμού για τη μίσθωση χημικών τουαλετών.
8.Έγκριση πρακτικού  πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης της εργασίας: Επισκευή ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού εγκαταστάσεων ύδρευσης-αποχέτευσης ΔΕ Νάξου Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων 2015-2016.
9.Έγκριση πρακτικού  πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης της εργασίας: Επισκευή ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού εγκαταστάσεων ύδρευσης-αποχέτευσης ΔΕ Δρυμαλίας Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων 2015-2016.
10.Έγκριση πρακτικού  πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης και λειτουργίας εγκαταστάσεων ΒΙΟ.ΚΑ Δ.Ε. Νάξου. 
11.Παραλαβή των μελετών: α) Η/Μ μελέτη για το έργο Αφαλάτωση Δ.Κ. Ηρακλειάς και           β) Μελέτη συνοδών έργων Αφαλάτωσης Δ.Κ. Ηρακλειάς.
12.Αποδοχή δωρεάς του Ομίλου ΑΝΤΕΝΝΑ.
13.Ενημέρωση δικασίμων μηνός Μαΐου 2016 για έγκριση παραστάσεων και μετάβαση εκτός έδρας της με πάγια αντιμισθία δικηγόρου του Δήμου.
Ο Δήμαρχος 
& Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης 

Σχόλια are closed.