ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       Νάξος, 09-12-2013
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ.:17926
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (55η/2013)
Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 13η Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:30 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση για την ανάδειξη πηγαδιού στη θέση Λιβαδάκι και των παραδοσιακών βολτών κεντρικών δρόμων εντός οικισμού Κορώνου».
2.Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Τροποποιήσεις φρεατίων όμβριων ακαθάρτων και ύδρευσης».
3.Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκπόνηση της μελέτης «Ειδική αρχιτεκτονική μελέτη και μελέτη τευχών δημοπράτησης αρχιτεκτονικών της «Μελέτη αποπεράτωσης εργασιών Δημοτικού Γηπέδου ποδοσφαίρου και στίβου, κατασκευής κερκίδων, δημιουργίας χώρων στάθμευσης και εξωτερικής οδοποιίας στο Φιλώτι Νάξου».
4.Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκπόνηση της μελέτης «Στατική μελέτη και μελέτη τευχών δημοπράτησης στατικών της «Μελέτη αποπεράτωσης εργασιών Δημοτικού Γηπέδου ποδοσφαίρου και στίβου, κατασκευής κερκίδων, δημιουργίας χώρων στάθμευσης και εξωτερικής οδοποιίας στο Φιλώτι Νάξου».
5.Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκπόνηση της μελέτης «Η/Μ μελέτη και μελέτη τευχών δημοπράτησης Η/Μ της «Μελέτη αποπεράτωσης εργασιών Δημοτικού Γηπέδου ποδοσφαίρου και στίβου, κατασκευής κερκίδων, δημιουργίας χώρων στάθμευσης και εξωτερικής οδοποιίας στο Φιλώτι Νάξου».
6.Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκπόνηση της μελέτης «Τοπογραφική μελέτη και μελέτη τευχών δημοπράτησης τοπογραφίας της «Μελέτη αποπεράτωσης εργασιών Δημοτικού Γηπέδου ποδοσφαίρου και στίβου, κατασκευής κερκίδων, δημιουργίας χώρων στάθμευσης και εξωτερικής οδοποιίας στο Φιλώτι Νάξου».
7.Έγκριση πρακτικών πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Αξιοποίηση γεωτρήσεων Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων».
8.Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2013. 
9.Διάθεση πιστώσεων για την εξόφληση οφειλών Π.Ο.Ε.
               
Ο Δήμαρχος 
& Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.