ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (5η/2013)

Προς

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην έκτακτη – κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 13η Φεβρουαρίου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Σύνταξη του σχεδίου προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων του Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων οικονομικού έτους 2013.

Η συζήτηση του θέματος κρίνεται κατεπείγουσα διότι απαιτείται να ψηφιστεί άμεσα από το Δημοτικό Συμβούλιο ώστε να εξασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία του Δήμου.  

2. Έγκριση Πρακτικού ΙΙ (διορθωτικό –  συμπληρωματικό) του δημόσιου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση μελετών «Μελέτες αποκατάστασης των Χ.Α.Δ.Α. (Τεχνικές Μελέτες Περιβαλλοντικής Αποκατάστασης (Τ.Μ.Π.Α.) των 7 Χ.Α.Δ.Α. και Οριστικές Μελέτες αποκατάστασης των 11 Χ.Α.Δ.Α.)»

Η συζήτηση του θέματος κρίνεται κατεπείγουσα διότι το έργο είναι ενταγμένο σε χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα και υπάρχει κίνδυνος απένταξης λόγω υπέρβασης προθεσμιών.
Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.