ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                       Νάξος, 10/9//2015
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ      Αρ. Πρωτ.: 17433
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ 
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 
Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 14η Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 
1.Έγκριση πρακτικών και κατακύρωση αποτελέσματος ηλεκτρονικού διεθνούς ανοικτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες των Δ.Ε. Νάξου & Δρυμαλίας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και των Νομικών του Προσώπων».
2.Διάθεση πιστώσεων για χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης για λόγους ένδειας.
3.Έγκριση πρακτικού πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την εκτέλεση της εργασίας «Καταπολέμηση Κουνουπιών Σεπτέμβριος Οκτώβριος 2015 Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων».
Ο Δήμαρχος 
& Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης 

Σχόλια are closed.