ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (18η/2012)

Προς

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην έκτακτη – κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 14η Ιουνίου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση 1ου σταδίου διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου της προμήθειας «Προμήθεια χημικών υλικών ύδρευσης αποχέτευσης έτους 2012» και εξέταση ένστασης κατά αυτού.

Η συζήτηση του θέματος κρίνεται κατεπείγουσα προκειμένου να ολοκληρωθούν άμεσα οι απαιτούμενες ενέργειες για την εκτέλεση της προμήθειας αυτής για λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας.  

2. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση όρων διακήρυξης και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών «Καθαριότητα και συγκέντρωση απορριμμάτων της Δημοτικής Ενότητας Νάξου».

Η συζήτηση του θέματος κρίνεται κατεπείγουσα λόγω έναρξης της καλοκαιρινής περιόδου και των αυξημένων αναγκών της υπηρεσίας καθαριότητας για την Δ.Ε. Νάξου.

3. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση όρων διακήρυξης και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών «Καθαριότητα και συγκέντρωση απορριμμάτων της Δημοτικής Ενότητας Δρυμαλίας».

Η συζήτηση του θέματος κρίνεται κατεπείγουσα λόγω έναρξης της καλοκαιρινής περιόδου και των αυξημένων αναγκών της υπηρεσίας καθαριότητας για την Δ.Ε. Δρυμαλίας.

4. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση όρων διακήρυξης και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών «Συντήρηση δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης Δημοτικής Ενότητας Νάξου».

Η συζήτηση του θέματος κρίνεται κατεπείγουσα λόγω έναρξης της καλοκαιρινής περιόδου και των αυξημένων αναγκών της υπηρεσίας ύδρευσης αποχέτευσης για την Δ.Ε. Νάξου.

5. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση όρων διακήρυξης και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών «Συντήρηση δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης Δημοτικής Ενότητας Δρυμαλίας».

Η συζήτηση του θέματος κρίνεται κατεπείγουσα λόγω έναρξης της καλοκαιρινής περιόδου και των αυξημένων αναγκών της υπηρεσίας ύδρευσης αποχέτευσης για την Δ.Ε. Δρυμαλίας.

6. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια μοτοσικλετών για την υπηρεσία δημοτικής αστυνομίας και την υπηρεσίας ύδρευσης Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Η συζήτηση του θέματος κρίνεται κατεπείγουσα για την κάλυψη των αναγκών λειτουργίας των υπηρεσιών αυτών του Δήμου.

7. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την επίβλεψη καλής λειτουργίας τουριστικού καταφυγίου Κουφονησίων.

Η συζήτηση του θέματος κρίνεται κατεπείγουσα προκειμένου να λειτουργήσει άμεσα το καταφύγιο λόγω έναρξης της καλοκαιρινής περιόδου.

Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.