ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                             Νάξος, 16-05-2013
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ            Αρ. Πρωτ.:6088
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (16η/2013)

Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην έκτακτη – κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 16η Μαΐου 2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση πρακτικών διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια «Χημικά υλικά έτους 2013 Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων».
Η συζήτηση του θέματος κρίνεται κατεπείγουσα διότι οι λειτουργικές ανάγκες της Υπηρεσίας Ύδρευσης-Αποχέτευσης ΒΙΟ.ΚΑ. είναι επιτακτικές.
2.Έγκριση πρακτικών διενέργειας διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών  «Καταπολέμηση κουνουπιών».
Η συζήτηση του θέματος κρίνεται κατεπείγουσα για λόγους δημόσιας υγείας.

Ο Δήμαρχος
& Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής
Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.