ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Νάξος, 16/02/2017
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ  Αρ. Πρωτ.: 3164
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 
Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Καλείσθε όπως προσέλθετε στην έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 16η Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:30 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στο κάτωθι θέμα ημερήσιας διάταξης:
«Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 308/2016 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ως προς τον ορισμό δικηγόρου»
Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα, διότι εκδικάζεται μετ’ απόδειξη στο Μονομελές Πρωτοδικείο Νάξου στη δικάσιμο της 17/02/2017, η αγωγή Νανούρη κατά του πρώην Δήμου Δρυμαλίας.
  
Ο Δήμαρχος 
 & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
 κ.α.α
Λιανός Δημήτριος 

Σχόλια are closed.