ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ       Νάξος, 11/04/2014
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ.:4996
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (19η/2014)
Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 16η Απριλίου 2014, ημέρα Μ. Τετάρτη και ώρα 12:30 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.Κατάρτιση όρων διενέργειας δημοπρασίας τμημάτων αιγιαλού για παραχώρηση απλής χρήσης τους προς τρίτους (μη δικαιούχοι απευθείας ανάθεσης) για την άσκηση δραστηριοτήτων που εξυπηρετούν τους λουόμενους και συγκεκριμένα για την τοποθέτηση ομπρελών και καθισμάτων θαλάσσης. 
2.Κατάρτιση όρων διενέργειας δημοπρασίας τμημάτων κοινόχρηστων χώρων αιγιαλού για παραχώρηση απλής χρήσης τους προς τρίτους (μη δικαιούχοι απευθείας ανάθεσης) για την εκμίσθωση θαλάσσιων μέσων αναψυχής.
3.Έλεγχος επικαιοροποιημένων δικαιολογητικών του μειοδότη του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Τσιμεντοστρώσεις πλακοστρώσεις δρόμων εντός οικισμού Σχοινούσας – Δ.Κ. Σχοινούσας».
4.Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια ελαστικών οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έτους 2014»
5.Έγκριση δαπανών δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 που έχουν γίνει από παγία προκαταβολή. 
6.Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκπόνηση της μελέτης «Ανακατασκευή τμήματος σχολικού συγκροτήματος 2ου Δημοτικού Σχολείου Χώρας Νάξου και αρχιτεκτονική μελέτη διαμόρφωσης αύλειου χώρου και των χώρων εισόδου όλου του σχολικού συγκροτήματος (2ου & 4ου Δημοτικού και 1ου Νηπιαγωγείου)».
7.Έγκριση παραστάσεων της με πάγια αντιμισθία δικηγόρου του Δήμου.
8.Αναμορφώσεις δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014.
9.Έγκριση αποδέσμευσης πιστώσεων από το δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2014.
10.Διάθεση πιστώσεων για την εξόφληση οφειλών Π.Ο.Ε.
11.Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από το δημοτικό προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2014.
               
Ο Δήμαρχος 
& Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.