ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (6η/2012)

Προς

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην έκτακτη – κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 16η Μαρτίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

Έγκριση ανατροπής αναλήψεων υποχρέωσης – δέσμευσης πιστώσεων προμήθειας υγρών καυσίμων έτους 2012. 

Η συζήτηση του θέματος κρίνεται κατεπείγουσα λόγω του άκαρπου αποτελέσματος του διενεργηθέντος διαγωνισμού για την προμήθεια υγρών καυσίμων έτους 2012 και την ανάγκη ομαλής λειτουργίας των υπηρεσιών του Δήμου.

Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.