ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (8η/2011)

Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 17η Μαΐου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 

  1. Κατάρτιση όρων διενέργειας δημοπρασίας για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού για την άσκηση δραστηριότητας εκμίσθωσης ομπρελών και καθισμάτων θαλάσσης.
  2. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από τον υπό ψήφιση δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2011.
  3. Έγκριση της υπ' αριθμ. 306/2011 Απόφασης Δημάρχου.
  4. Αίτηση της ατομικής επιχείρησης του Παυλόπουλου Δημητρίου του Γεωργίου – Ε.Δ.Ε.
  5. Αίτηση Ιουλιανού Μάκαρη του Γεωργίου.

  Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

  Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.