ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (36η/2012)

Προς

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην έκτακτη – κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 17η Οκτωβρίου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Καθορισμός νέας ημερομηνίας διενέργειας δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Κατασκευή παιδικών χαρών Δ.Κ. Νάξου».

Η συζήτηση του θέματος κρίνεται κατεπείγουσα για την επίσπευση των διαδικασιών, ώστε αφενός να είναι εφικτή η νόμιμη λειτουργία τουλάχιστον 3 παιδικών χαρών στο Δήμο μας και αφετέρου η αποφυγή δημιουργίας καθυστερήσεων στο ενταγμένο πρόγραμμα.

2. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την μετατόπιση δικτύου ΟΤΕ και για την μετατόπιση στύλων Μ. και Χ.Τ. λόγω διαπλάτυνσης δρόμου στην περιοχή Καλαμούρια Άγιος Αρσένιος Νάξου οι οποίες έχουν ενταχθεί ως υποέργα στο Ε.Π. Κρήτης και Νήσων Αιγαίου.

Η συζήτηση του θέματος κρίνεται κατεπείγουσα διότι έχει υπογραφεί η σύμβαση κατασκευής του έργου και για την έναρξη των εργασιών είναι επιβεβλημένη η άμεση μεταφορά των δικτύων.

Ο Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Ευστάθιος Αγγελής

Σχόλια are closed.