ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 14/03/2014
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ.:3405
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (14η/2014)
Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 19η Μαρτίου 2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:30 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.Έλεγχος επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του μειοδότη του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Προσθήκη προσαρμογή εγκαταστάσεων για τη λειτουργία μονάδων αφαλάτωσης Δ.Κ. Σχοινούσας».
2.Έγκριση αποτελέσματος α΄φάσης και λήψη απόφασης επί ένστασης του ανοιχτού διαγωνισμού για την «Προμήθεια ειδών τροφίμων για τους 1ο και 2ο Παιδικούς Σταθμούς του ΝΟΠΠΑΠΠΠΑ, για το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου, γάλακτος για τους εργαζόμενους των Υπηρεσιών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και των Ν.Π. & Ειδών κυλικείου για το ΚΗΦΗ της Δημοτικής Κοινωφελούς Επιχείρησης Έτους 2014»
3.Καθορισμός τιμής παραβόλου υπέρ του Δήμου για τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας ζωήλατων οχημάτων (εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο).
4.Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου παροχής υπηρεσιών «Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων 2014».
5.Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη για νέους  ΣΤ.Χ.Τ. από Πνεύμα και Μύλοι Μαρούλη.
6.Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη για ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΟΥ Υ/Σ ΓΙΑ Φ.Σ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΕΜΕΝΟΥ ΕΩΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ
7.Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη για ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Φ.Σ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΑΜΑΛΑ ΕΝΑΝΤΙ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
8.Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη για ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 4 Φ.Σ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΜΠΡΑΜ
9.Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη για ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Φ.Σ. ΕΠΙ ΤΡΙΩΝ ΝΕΩΝ ΣΤΥΛΩΝ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ ΠΡΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙΑ
10.Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη για ΤΟΠΟΘΕΤΗΣ 3 Φ.Σ. ΕΠΙ ΝΕΩΝ ΣΤ.Χ.Τ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΥΝΟΥΔΕΣ ΦΙΛΩΤΙΟΥ ΑΠΌ ΣΙΔ.ΠΟΡΤΑ ΕΩΣ ΕΜΜ. ΒΑΣΙΛΑΚΗ
11.Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη για ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Φ.Σ. ΕΠΙ 2 ΝΕΩΝ ΣΤ.Χ.Τ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΙΑΛΟΥΣ ΕΝΑΝΤΙ ΣΤΥΛ. ΠΡΟΜΠΟΝΑ ΘΕΣΗ ΚΑΜΠΑΝΙ ΜΠΙΛΙΜΠΙ ΔΑΜΑΡΙΩΝΑ ΝΑΞΟΥ
12.Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη για ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Φ.Σ. ΕΠΙ 5 ΝΕΩΝ ΣΤ.Χ.Τ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΠΑΝΤΗΔΕΝΕΣ ΑΠΌ κ. ΠΙΠΙΛΑ ΕΩΣ ΜΑΡΑΚΗ ΛΕΩΝΙΔΑ
13.Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη για ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 4 Φ.Σ. ΕΠΙ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΣΤ. Χ.Τ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΩ ΠΑΡΙΑΝΟΣ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΟΥ
14.Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη για ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Φ.Σ. ΕΠΙ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΣΤ. Χ.Τ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΟΡΙ ΚΟΥΦΟΝΗΣΙΟΥ
15.Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη για ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗ Φ.Ο.Π. ΚΑΙ Φ.Σ. ΣΕ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΣΤ. Χ.Τ. ΕΝΑΝΤΙ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΟΡΦΑΝΟΥ ΣΤΗ Μ. ΒΙΓΛΑ
16.Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη για ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Φ.Σ. ΕΠΙ ΥΠΑΡΧΘΝΤΘΣ ΣΤ. Χ.Τ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΜΙΝΙΑ ΜΠΛΟΥΜΑ ΠΡΟΣ ΔΡΟΜΟ ΠΑΠΠΑ ΑΘ. ΤΡΙΠΟΔΩΝ ΝΑΞΟΥ
17.Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη για ΦΟΠ ΛΑΓΚΑΔΙ ΓΛΙΝΑΔΟΥ
18.Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη για ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΣΤ.Χ.Τ. ΛΟΓΩ ΔΙΑΠΛΑΤΥΝΣΗΣ ΔΡΟΜΟΥ ΣΧΟΙΝΟΥΣΑΣ
19.Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη για ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΣΤΗΛΩΝ Μ.Τ. & Χ.Τ. ΕΞΩΘΕΝ Κ. ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΕΓΓΑΡΩΝ
20.Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη για ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ ΔΙΚΤΥΟΥ Χ.Τ. ΣΤΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΡΑΡΚΙΝΟ
21.Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη για ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΤΗΡΙΔΑΣ ΣΤΥΛΟΥ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ ΜΕ ΑΓΚΥΡΩΣΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΠΕΙΡΑΝΘΟΥ
22.Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη για ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΣΤ. ΧΤ ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΗΓΑΔΙ ΔΑΜΑΛΑ ΝΑΞΟΥ
23.Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη για 5 ΣΤ.Χ.Τ. ΑΠΌ ΟΙΚΙΑ ΦΑΚΙΝΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΜΕΧΡΙ ΓΕΦΥΡΑ ΠΟΤΑΜΟΥ
24.Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη για ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 10 Φ.Σ. ΜΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΔΗΜΟΥ
25.Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη για ΕΠΙΤΟΙΧΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΤΗΝ ΤΟΠ.ΚΟΙΝ. ΜΕΣΗ
26.Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη για ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΥ Φ.Σ. ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΟΙΚΙΑΣ ΜΑΡΑΚΗ ΣΤ. ΣΤΑ ΡΟΑΛΙΔΙΑ
27.Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη για ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΥ Φ.Σ. ΣΤΗΝ ΟΙΚΙΑ ΜΑΡΙΑΣ ΚΟΤΤΑΚΗ ΣΤΟ ΧΕΙΜΑΡΟ
28.Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη για ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Φ.Σ.ΕΠΙ ΝΕΟΥ ΣΤ. Χ.Τ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΙΑΚΟΥΣ
29.Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη για ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 15 ΣΤ.Χ.Τ
30.Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη για ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 3 ΣΤ.Χ.Τ. ΑΠΟ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΩΣ ΚΑΤΗΦΟΡΟ
31.Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη για ΠΡΟΜΕΛΕΤΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Φ.Σ. ΣΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΚΥΝΙΔΑΡΟΣ
32.Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη για ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 2 Φ.Σ. ΕΠΙ ΑΥΤΟΥ ΣΤ. Χ.Τ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΛΣΟΣ ΕΛΛΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Μ ΝΑΫΠΛΙΩΤΗ
33.Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη για ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 3 Φ.Σ. ΕΠΙ ΝΕΩΝ ΣΤ. Χ.Τ. ΚΑΙ ΕΝΌΣ ΔΕΥΤΕΡΟΥ Φ Σ ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΣΤ X Τ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΓΚΑΔΙ ΓΛΙΝΑΔΟΥ ΝΑΞΟΥ
34.Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη για ΤΟΠΟΘΕΤΗΣ Φ.Σ. ΕΠΙ ΥΠΑΡΧΟΝΤΟΣ ΠΛΗΣΙΟΝ ΟΙΚΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΓΚΑΔΙ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΠΕΙΡΑΝΘΟΥ ΝΑΞΟΥ
35.Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη για ΤΟΠΟΘΕΤΗΣ Φ.Σ. ΕΠΙ ΔΥΟ ΝΕΩΝ ΣΤ.Χ.Τ. ΕΝΑΝΤΙ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ (I. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ & ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ ΣΑΡΡΗ) ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΖΑΛΑ & ΜΟΥΤΣΟΥΝΑ
36.Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη για ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝΌΣ Φ.Σ. ΕΠΙΤΟΙΧΟΙΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΜΙΤΣΟΛΗ ΟΙΚΙΑ ΚΑΠΙΝΙΑΡΗ ΔΗΜ. ΓΑΛΑΝΑΔΟ ΝΑΞΟΥ
37.Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη για ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΝΌΣ ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΥ Φ.Σ. ΣΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΑΜΑΡΙΩΝΑ ΕΝΑΝΤΙ ΟΙΚΙΑΣ ΣΕΡΒΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ
38.Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη για ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 2 ΕΠΙΤΘΙΧΙΩΝ Φ.Σ. ΚΑΙ ΕΝΌΣ ΕΠΙ ΝΕΟΥ ΣΤ. Χ.Τ. ΣΤΗΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΙ ΔΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΟΝΗΣ
39.Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη δαπάνη για ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 5 ΕΠΙΤΘΙΧΙΩΝ Φ.Σ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΑΓΚΑΔΙ ΑΠΕΙΡΑΝΘΟΥ ΝΑΞΟΥ
40.Διάθεση πιστώσεων για την εξόφληση οφειλών Π.Ο.Ε.
41.Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από το δημοτικό προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2014.
               
 Ο Δήμαρχος 
& Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.