ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          Νάξος, 16-09-2011

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                Αρ. Πρωτ.:11619

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ
ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (22η/2011)

Προς

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 21η Σεπτεμβρίου 2011, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια υλικών συντήρησης δικτύων ύδρευσης & αποχέτευσης έτους 2011».
 2. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση τεχνικών προδιαγραφών και όρων διακήρυξης διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου για την «Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού συντήρησης και επισκευής δικτύου ηλεκτροφωτισμού».
 3. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση αγροτικών δρόμων Δ.Κ. Φιλωτίου» Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
 4. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση τεχνικής περιγραφής και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Συμπληρωματικές εργασίες προαυλίου – κήπου σχολείου Τ.Κ. Κεραμωτής» Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.
 5. Έγκριση πρακτικού διενέργειας επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση της αίθουσας τελετών του Νέου Δημοτικού Κοιμητηρίου Δημοτικής Κοινότητας Νάξου.
 6. Έγκριση πρακτικού διενέργειας επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση του ανθοπωλείου του Νέου Δημοτικού Κοιμητηρίου Δημοτικής Κοινότητας Νάξου.
 7. Έγκριση πρακτικού διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση βοσκοτόπων Τ.Κ. Ποταμιάς.
 8. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού από την υπόλογο του με αριθμ. Β-342/2011 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής.
 9. Έγκριση απόδοσης λογαριασμού από την υπόλογο του με αριθμ. Β-344/2011 χρηματικού εντάλματος προπληρωμής.
 10. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2011.
 11. Διαθέσεις πιστώσεων.

Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.