ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                Νάξος, 22/12/2015
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ.: 26203
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 
Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Καλείσθε όπως προσέλθετε στην έκτακτη κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 22η Δεκεμβρίου 2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:45 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη απόφασης στα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης: 
1.Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΜΟΥΔΑΡΑ ΣΑΓΚΡΙ ΝΑΞΟΥ. 
2.Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΑΜΟΥΡΙΑ ΞΕΝ. ΠΛΑΖΑ ΝΑΞΟΥ.
3.Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΛΑΜΟΥΡΙΑ ΞΕΝ. ΜΕΔΟΥΣΑ ΝΑΞΟΥ.
4.Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΦΡΑΓΜΑ ΑΛΥΚΗΣ ΣΤΕΛΙΔΑ ΝΑΞΟΥ. 
5.Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΚΙΝΓΚ ΑΓ. ΑΝΝΑΣ ΝΑΞΟΥ. 
6.Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για τη ΔΑΠΑΝΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΣΤΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΡΑΓΚΑΣ ΠΛΑΚΑ ΙΑΛΙΚΑ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ ΝΑΞΟΥ. 
7.Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης για τη ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
Ο Δήμαρχος 
& Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης 

Σχόλια are closed.