ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (29η/2012)

Προς

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην έκτακτη – κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 22α Αυγούστου 2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 12:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών για την προμήθεια και εγκατάσταση απαραίτητου εξοπλισμού για την επαναλειτουργία της γεώτρησης ύδρευσης Μητροπόλου.

Η συζήτηση του θέματος κρίνεται κατεπείγουσα διότι η παραπάνω προμήθεια αποτελεί εφεδρική μονάδα για την συμπλήρωση νερού στην δεξαμενή ύδρευσης του τέως συνδέσμου που βρίσκεται στην Τ.Κ. Γλινάδου αλλά και στην δεξαμενή ύδρευσης στον Αγ. Πολύκαρπο που βρίσκεται στην Δ.Κ. Νάξου.

2. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την μεταφορά νερού στις Τ.Κ. Κορωνίδας και Μέσης.

Η συζήτηση του θέματος κρίνεται κατεπείγουσα προκειμένου να καλυφθούν άμεσα οι ανάγκες ύδρευσης των παραπάνω Τοπικών Κοινοτήτων.

Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.