ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          Νάξος, 23-08-2011

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                              Αρ. Πρωτ.:10465

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (18η/2011)

Προς

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην έκτακτη – κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 23η Αυγούστου 2011, ημέρα Τρίτη και ώρα 13:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Εξέταση ένστασης κατά των διακηρύξεων Δημάρχου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων:

α) με α.π. 9652/03-08-2011 «Καθαριότητα κοινοχρήστων χώρων, ακτών και παραλιών και συγκέντρωση απορριμμάτων Δημοτικών Ενοτήτων  Νάξου και Δρυμαλίας» και

β) με α.π. 9653/03-08-2011 «Συντήρηση των δικτύων ύδρευσης και της λειτουργίας του ΒΙΟ.ΚΑ. της Δημοτικής Ενότητας Νάξου και Δρυμαλίας».

Η συζήτηση του θέματος κρίνεται κατεπείγουσα λόγω της άμεσης ανάγκης ολοκλήρωσης των ενεργειών που απαιτούνται για την ανάδειξη αναδόχων των υπηρεσιών αυτών.

2. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση τεχνικής περιγραφής και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Επισκευή φθορών στο 1ο Γυμνάσιο Νάξου».

Η συζήτηση του θέματος κρίνεται κατεπείγουσα προκειμένου να αποκατασταθεί η ασφαλής χρήση και λειτουργία του κτιρίου πριν την επικείμενη έναρξη του σχολικού έτους.   


 Ο Δήμαρχος
 & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
 Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.