ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 20/02/2014
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ.:2215
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (10η/2014)


Προς

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 24η Φεβρουαρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.Αναμορφώσεις δημοτικού προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014 (εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο».
2.Έγκριση πρακτικού β΄φάσης για τον πρόχειρο διαγωνισμό για την «Ασφάλιση των οχημάτων, μηχανημάτων, μοτοσικλετών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για το έτος 2014».
3.Έγκριση αποτελέσματος ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Δανακού και δικτύων αποχέτευσης Τ.Κ. Δαμαριώνα και Τ.Κ. Κορώνου».
4.Έλεγχος επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του μειοδότη του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Πλακοστρώσεις Τ.Κ. Χαλκείου».
5.Διάθεση πιστώσεων για την εξόφληση οφειλών Π.Ο.Ε.
6.Διάθεση πιστώσεων για την εξόφληση οφειλών Π.Ο.Ε. (μισθώματα).
7.Διάθεση πιστώσεων για την εξόφληση οφειλών Π.Ο.Ε. (καύσιμα-γάλατα).
8.Διάθεση πιστώσεων για την εξόφληση οφειλών Π.Ο.Ε. (συνεχιζόμενα έργα).
9.Διάθεση δαπανών από το δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2014.
10.Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από το δημοτικό προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2014.

              

Ο Δήμαρχος 
& Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.