ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 20/02/2017
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ   Αρ. πρωτ.: 3356
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ ΚΑΙ ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 
Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων στις 24 Φεβρουαρίου 2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.Έγκριση πρακτικού Β’ φάσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια ατομικής προστασίας του προσωπικού του Δήμου, σύμφωνα με το άρθρο 158 του Ν. 3463/06. 
2.Έγκριση πρακτικού Β’ φάσης του συνοπτικού διαγωνισμού για την προμήθεια έτοιμου σκυροδέματος για αποκατάσταση βλαβών δημοτικών δρόμων του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, σύμφωνα με το άρθρο 158 του Ν. 3463/06.
3.Έγκριση πρακτικού Β’ φάσης του συνοπτικού διαγωνισμού για ετήσια ασφάλιστρα οχημάτων, μηχανημάτων, μοτοσυκλετών του Δήμου Νάξου και μικρών Κυκλάδων έτους 2017 (περίοδος ασφάλισης από 07-03-2017 έως 07-03-2018).
4.Έγκριση πρακτικού Α’ φάσης του ανοικτού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών ναυαγοσωστικής κάλυψης πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων έτους 2017.
5.Έγκριση πρακτικών δύο άγονων φανερών και προφορικών πλειοδοτικών δημοπρασιών για την εκμίσθωση δημοτικού σφαγείου στη θέση ’’Ξηρόκαμπος’’ Δ.Ε. Νάξου. 
6.Έγκριση της υπ’ αριθ. 93/2017 απόφασης Δημάρχου.
7.Έγκριση της υπ’ αριθ. 105/2017 απόφασης Δημάρχου.
8.Έγκριση της υπ’ αριθ. 111/2017 απόφασης Δημάρχου.
Ο Δήμαρχος 
& Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης 
                         

Comments are closed.