ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Νάξος, 13/08/2015
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ      Αρ. Πρωτ.: 15489
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & 
ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 
Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 24η Αυγούστου 2015, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:30 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης: 
1.Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την πληρωμή της δαπάνης ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΣΤ.Χ.Τ. ΛΟΓΩ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΚΟΜΒΟΥ ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΝΑΞΟΣ ΚΑΜΠΙΝΓΚ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΒΑΔΙ ΑΓ. ΑΡΣΕΝΙΟΣ ΝΑΞΟΥ. 
2.Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την πληρωμή της δαπάνης ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΠΕΝΤΕ (5) ΣΤ. Χ.Τ. ΚΑΙ ΔΥΟ ΕΠΙΤΟΝΩΝ ΣΤΗ ΜΟΥΤΣΟΥΝΑ.
3.Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την πληρωμή της δαπάνης ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΥΟ (2) Φ.Σ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΖΑΝΟΒΑ ΝΑΞΟΥ.
4.Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την πληρωμή της δαπάνης ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ Φ.Σ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΕΠΙ ΕΝΌΣ ΠΡΟΣΤΙΘΕΜΕΝΟΥ Μ.Τ. ΚΑΙ ΕΠΙ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΜΤ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΟΥΚΑΚΙ.
5.Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την πληρωμή της δαπάνης ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΝΕΩΝ ΣΤ.Χ.Τ. ΜΕ ΔΙΠΛΑ Φ.Σ. ΣΤΗ ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΔΡΟΜΟΥ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ ΜΕ ΑΓ. ΑΝΝΑ ΑΓ.ΑΡΣΕΝΙΟΥ.
6.Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την πληρωμή της δαπάνης ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 5 Φ.Σ. ΕΠΙ ΝΕΩΝ ΣΤ. Χ.Τ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΝΑΚΙ ΑΠΕΙΡΑΝΘΟΥ ΝΑΞΟΥ.
7.Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την πληρωμή της δαπάνης ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΦΡ.Σ. ΕΠΙ 4 ΝΕΩΝ ΣΤ. ΧΤ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΝΑΓΙΑ ΑΘΑΛΑΣΣΟΥ ΤΗΣ Τ.Κ. ΔΑΜΑΡΙΩΝΑ ΝΑΞΟΥ.
8.Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την πληρωμή της δαπάνης ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΥΟ (2) Φ.Σ. ΕΠΙ ΝΕΩΝ ΣΤ. ΧΤ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΕΡΣΙΝΟΣ ΤΗΣ Τ.Κ. ΔΑΜΑΡΙΩΝΑ ΝΑΞΟΥ.
9.Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την πληρωμή της δαπάνης ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΝΕΟΥ Υ/Σ ΓΙΑ Φ.Σ. ΕΠΙ 2 ΝΕΩΝ ΣΤ. Χ.Τ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΣΚΑΝΙ.
10.Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την πληρωμή της δαπάνης ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ ΓΙΑ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΝΕΟΥ Υ/Σ ΓΙΑ Φ.Σ. ΕΠΙ 6 ΝΕΩΝ ΣΤ. Χ.Τ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ  ΠΟΡΙ.
11.Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την πληρωμή της δαπάνης ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 1 ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΥ Φ.Σ. ΣΤΗΝ ΟΙΚΙΑ ΔΗΜΗΤΡΟΚΑΛΛΗ ΔΥΤΙΚΑ ΜΑΝΔΡΟΤΟΙΧΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΑΞΟΥ.
12.Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την πληρωμή της δαπάνης ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 3 ΕΠΙΤΟΙΧΩΝ Φ.Σ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΩΡΑΣ ΝΑΞΟΥ ΟΙΚΙΑ ΣΕΡΓΗ ΙΩΑΝΝΗ & ΚΑΠΑΡΕΛΗ ΓΙΩΡΓΟΥ.
13.Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την πληρωμή της δαπάνης ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 1 ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΥ Φ.Σ. ΣΤΗΝ ΟΙΚΙΑ ΛΑΓΟΓΙΑΝΝΗ ΟΠΙΣΘΕΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ.
14.Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την πληρωμή της δαπάνης ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΠΙΤΟΙΧΙΩΝ Φ.Σ. ΚΑΙ 2 ΝΕΩΝ ΣΤ. Χ.Τ. ΕΝΤΟΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΚΙΝΙΔΑΡΟΥ.
15.Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την πληρωμή της δαπάνης ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 2 Φ.Σ. ΕΠΙ ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΣΤ. Χ.Τ. ΣΤΟ ΦΟΥΡΝΟ ΧΑΛΚΕΙΟΥ.
16.Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την πληρωμή της δαπάνης ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 3 ΕΠΙΤΟΙΧΩΝ Φ.Σ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΩΡΑΣ ΝΑΞΟΥ.
17.Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την πληρωμή της δαπάνης ΕΠΑΝΑΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 2 ΕΠΙΤΟΙΧΩΝ Φ.Σ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΝΤΑΝΑΣΣΗΣ ΧΩΡΑΣ.
18.Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την πληρωμή της δαπάνης ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 2 ΕΠΙΤΟΙΧΙΩΝ Φ.Σ. ΣΤΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΟΥ ΟΤΕ.
19.Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την πληρωμή της δαπάνης ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 2 ΕΠΙΤΟΙΧΙΩΝ Φ.Σ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ Τ.Κ. ΒΙΒΛΟΥ.
20.Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την πληρωμή της δαπάνης Φ.Σ. ΣΕ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΣΤ. Χ.Τ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ Μ. ΒΙΓΛΑ ΜΕΤΑΞΥ ΜΑΡΑΚΗ ΜΙΧ. & ΕΛ. ΜΑΡΑΚΗ.
21.Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την πληρωμή της δαπάνης Φ.Σ. ΣΕ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΣΤ. Χ.Τ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ Μ. ΒΙΓΛΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΙΚΙΩΝ ΜΑΝΩΛΗ ΚΑΙ ΑΝΤΩΝΗ ΒΑΣΑΛΑΚΗ.
22.Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την πληρωμή της δαπάνης Φ.Σ. ΕΠΙ ΝΕΟΥ ΣΤ. Χ.Τ. ΕΝΑΝΤΙ ΟΙΚΙΑΣ ΙΩΑΝ. ΑΝΤ. ΚΑΠΙΡΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ Μ. ΒΙΓΛΑ ΝΑΞΟΥ.
23.Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την πληρωμή της δαπάνης ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 1 ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΥ Φ.Σ. ΣΤΗΝ ΑΝΩ ΠΟΤΑΜΙΑ.
24.Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την πληρωμή της δαπάνης ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 2 Φ.Σ. ΕΠΙ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΣΤ. Χ.Τ. ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ ΚΑΛΑΜΟΥΡΙΑ.
25.Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την πληρωμή της δαπάνης ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 4 Φ.Σ. ΕΠΙ ΥΠΑΡΧΟΝΤΩΝ ΣΤ. Χ.Τ. ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΑΡΜΑΡΟΚΟΠΟΙΟ.
26.Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την πληρωμή της δαπάνης ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 1 ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΥ Φ.Σ. ΕΜΠΡΟΣΘΕΝ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ Γ. ΣΚΥΛΑΚΗ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΧΩΡΑΣ ΝΑΞΟΥ.
27.Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την πληρωμή της δαπάνης ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΤΟΙΧΙΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΜΠΑΝΙΚΟΥ.
28.Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την πληρωμή της δαπάνης ΣΥΝΔΕΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΑΛΚΕΙΟΥ.
29.Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την πληρωμή της δαπάνης ΕΠΑΥΞΗΣΗ ΙΣΧΥΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ.
30.Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την πληρωμή της δαπάνης ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΤΗ ΔΟΝΟΥΣΑ.
31.Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την πληρωμή της δαπάνης ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙOY ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟ ΣΤΑΥΡΟΥ ΔΟΝΟΥΣΑΣ.
32.Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την πληρωμή της δαπάνης ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙOY ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΑΧΥΒΟΥΝΙ ΔΟΝΟΥΣΑΣ.
33.Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την πληρωμή της δαπάνης ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙOY ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΣΤΑΥΡΟΥ ΔΟΝΟΥΣΑΣ.
34.Έγκριση έκδοσης Χρηματικού Εντάλματος Προπληρωμής για την πληρωμή της δαπάνης ΣΥΝΔΕΣΗ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙOY ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΣΤΑΥΡΟ ΔΟΝΟΥΣΑΣ.
35.Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων.
36.Έγκριση δαπανών διενέργειας προμηθειών και διάθεση σχετικών πιστώσεων.
37.Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και κατάρτιση όρων διακήρυξης πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση της εργασίας «Καταπολέμηση Κουνουπιών Σεπτέμβριος Οκτώβριος 2015 Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων».
38.Έγκριση πρακτικού πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Επισκευή σχολικού κτιρίου Κουφονησίου».
39.Έγκριση πρακτικού πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Ολοκλήρωση-αποπεράτωση κοινοτικού κτιρίου της Τ.Κ. Κορώνου».
40.Έγκριση αποδέσμευσης πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2015.
41.Ενημέρωση δικασίμων μηνός Σεπτεμβρίου – έγκριση παραστάσεων της με πάγια αντιμισθία δικηγόρου του Δήμου Νάξου & Μ.Κ. και μετάβαση εκτός έδρας με τη σχετική δαπάνη.
Ο Δήμαρχος 
& Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης 

Σχόλια are closed.