ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 24-12-2013
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ.:19051
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ EKTAKTH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (58η/2013)
Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 24η Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Αντλιοστάσιο πιεστικού δικτύου Καλάμου».
2.Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση και επισκευές στο 1ο Νηπιαγωγείο Νάξου».
3.Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης στη Δ.Κ. Απεράθου».
4.Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκπόνηση της μελέτης «Αποτύπωση – κτηματογράφηση περιοχής αεροδρομίου».
5.Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκπόνηση της μελέτης <Επικαιροποίηση Συγκοινωνιακής Μελέτης οδοποιίας της Οδού «Δημοτική οδός Δανακός – Λιγαρίδια».
6.Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκπόνηση της μελέτης <Επικαιροποίηση Γεωλογικής Μελέτης της Οδού «Δημοτική οδός Δανακός – Λιγαρίδια».
7.Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκπόνηση της μελέτης <Περιβαλλοντικές μελέτες της Οδού «Δημοτική οδός Δανακός – Λιγαρίδια».
8.Έγκριση αποτελέσματος α΄φάσης πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια Πολυμηχανήματος καθαριότητας – μετακινούμενο σύστημα καθαρισμού δαπέδων, έκπλυσης λεύκανσης και αποκόλλησης τσίχλας».
9.Έγκριση πρακτικών ανοιχτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Πλακοστρώσεις Τ.Κ. Χαλκείου».
10.Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Αναπλάσεις και συντήρηση, επισκευή Δημοτικών κτιρίων Δ.Κ. Δονούσας» και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.
11.Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Τσιμεντοστρώσεις – πλακοστρώσεις δρόμων εντός οικισμού Σχοινούσας Δ.Κ. Σχοινούσας».
12.Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Ανάπλαση ανάδειξη χώρου του Μνημείου Ηρώων Τ.Κ. Γαλήνης».
13.Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή αγωγού όμβριων στις Τ.Κ. Γαλήνης και Τ.Κ. Σαγκρίου».
14.Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Συντήρηση σχολικού κτιρίου Δ.Κ. Κουφονησίων».
15.Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και έγκριση όρων διακήρυξης πρόχειρου διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Τ.Κ. Δανακού και δικτύων αποχέτευσης Τ.Κ. Δαμαριώνα και Τ.Κ. Κορώνου».
16.Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Αποκατάσταση λειτουργίας λεβητοστασίου Δημοτικού Σχολείου Δ.Κ. Απεράθου»
17.Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2013. 
18.Διάθεση πιστώσεων για την εξόφληση οφειλών Π.Ο.Ε.
19.Έγκριση αποδέσμευσης πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2013
Ο Δήμαρχος 
& Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.