ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (4η/2012)

Προς

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 24η Φεβρουαρίου 2012, ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Έγκριση πρακτικών επαναληπτικής δημοπρασίας για την παραχώρηση χρήσης (εκμίσθωση) του ξενώνα της Τοπικής Κοινότητας Κορωνίδας μετά του εξοπλισμού του. 

2. Έγκριση και διάθεση πιστώσεων υποχρεωτικών δαπανών που απορρέουν από τις συμβάσεις ανάθεσης εκτέλεσης των εργασιών «Απεντόμωση και μυοκτονία κεντρικών κτιρίων και γραφείων δημοτικών/κοινοτικών ενοτήτων Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων» και «Απώθηση ερπετών σε εγκαταστάσεις ΒΙΟ.ΚΑ. Δ.Ε. Νάξου και ΒΙΟ.ΚΑ. Τσικαλαριού».

3. Έγκριση και διάθεση πιστώσεων υποχρεωτικών δαπανών.

Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.