ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (10η/2011)

Προς

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην έκτακτη – κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 26η Μαΐου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 με θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την απόδοση φόρου ακίνητης περιουσίας έτους 2011.

Η συζήτηση του θέματος κρίνεται κατεπείγουσα λόγω προθεσμίας.

2. Διάθεση πιστώσεων για την καταβολή δαπανών προμήθειας υγρών καυσίμων μηνών Νοεμβρίου – Δεκεμβρίου 2010 πρώην Δήμου Νάξου και διάθεση πιστώσεων για την προμήθεια υγρών καυσίμων έτους 2011 Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων.

Η συζήτηση του θέματος κρίνεται κατεπείγουσα προκειμένου να συνεχίσει απρόσκοπτα ο εφοδιασμός των υπηρεσιών μας με καύσιμα.   

3. Έγκριση πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου παροχής υπηρεσιών «Ναυαγοσωστική κάλυψη πολυσύχναστων παραλιών Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων 2011».

Η συζήτηση του θέματος κρίνεται κατεπείγουσα λόγω άμεσης ανάγκης ολοκλήρωσης των ενεργειών που απαιτούνται για την ανάδειξη αναδόχου των υπηρεσιών αυτών.

Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Comments are closed.