ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (20η/2012)

Προς

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην έκτακτη – κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 26η Ιουνίου 2012, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Εισήγηση Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών για την απευθείας ανάθεση εκτέλεσης της εργασίας «Εργασίες συντήρησης αντλιοστασίων έτους 2012», λόγω εξαιρετικά επείγουσας περίπτωσης.

Η συζήτηση του θέματος κρίνεται κατεπείγουσα διότι οποιαδήποτε καθυστέρηση στην έναρξη συντήρησης των αντλιοστασίων θα οδηγήσει στην αδυναμία λειτουργίας πλήθους αντλιοστασίων και συνακόλουθα στην πρόσκληση ρύπανσης ή και στη διακοπή υδροδότησης οικισμών, με τεράστιες επιπτώσεις στο περιβάλλον και στον τουρισμό.

Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.