ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                          Νάξος, 22-07-2011

ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ                                Αρ. Πρωτ.:9078

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (16η/2011)

 

Προς

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 27η Ιουλίου 2011, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 12:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση πρακτικού διενέργειας διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για την κατασκευή του έργου «Ανέγερση διώροφου κτιρίου με υπόγειο Δήμου Νάξου».  
 2. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση τεχνικής περιγραφής και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης έργου «Συντήρηση αγροτικών δρόμων Τ.Κ. Σαγκρίου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων»
 3. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση τεχνικής περιγραφής και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης έργου «Συντήρηση αγροτικών δρόμων Τ.Κ. Κορώνου Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων».
 4. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση όρων διακήρυξης και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών «Συντήρηση δικτύου ύδρευσης και ΒΙΟ.ΚΑ. Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων».
 5. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση όρων διακήρυξης και συγκρότηση επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης προσφορών διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης των εργασιών «Καθαριότητα των κοινοχρήστων χώρων, ακτών και παραλιών και συγκέντρωση απορριμμάτων Δημοτικών Ενοτήτων Νάξου και Δρυμαλίας Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων».
 6. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση των εργασιών «Καθαριότητα και συγκέντρωση απορριμμάτων Δ.Κ. Ηρακλειάς».
 7. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση των εργασιών «Καθαριότητα και συγκέντρωση απορριμμάτων Δ.Κ. Δονούσας».
 8. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση των εργασιών «Καθαριότητα και συγκέντρωση απορριμμάτων Δ.Κ. Σχοινούσας».
 9. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση των εργασιών «Καθαρισμός λάκκων ΧΑΔΑ Δ.Κ. Κουφονησίων».
 10. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση των εργασιών «Καθαριότητα κοινοχρήστων χώρων – παραλιών και ακτών Δ.Κ. Κουφονησίων».
 11. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση των εργασιών «Ταφή απορριμμάτων Δ.Κ. Σχοινούσας».
 12. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση των εργασιών «Συντήρηση δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης Δ.Κ. Δονούσας».
 13. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση των εργασιών «Συντήρηση δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης Δ.Κ. Ηρακλειάς».
 14. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση των εργασιών «Συντήρηση δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης Δ.Κ. Κουφονησίων».
 15. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση των εργασιών «Συντήρηση δικτύων ύδρευσης αποχέτευσης Δ.Κ. Σχοινούσας».
 16. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση των εργασιών «Καθαριότητα εσωτερικών χώρων κτιρίων Δ.Κ. Δονούσας».
 17. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση των εργασιών «Καθαριότητα εσωτερικών χώρων κτιρίων Δ.Κ. Ηρακλειάς».
 18. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση των εργασιών «Καθαριότητα εσωτερικών χώρων κτιρίων Δ.Κ. Σχοινούσας».
 19. Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης για την εκτέλεση των εργασιών «Καθαριότητα εσωτερικών χώρων κτιρίων Δ.Κ. Κουφονησίων».
 20. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης, έγκριση με απευθείας ανάθεση και συγκρότηση  επιτροπής για την αξιολόγηση των προσφορών, γνωμοδότησης επί αυτών και απευθείας ανάθεσης για την «Μεταφορά λυματολάσπης και λυμάτων από ΒΙΟ.ΚΑ. Απόλλωνα προς ΒΙΟ.ΚΑ. Νάξου».
 21. Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για την ανάθεση σύμβασης παροχής υπηρεσιών «Τεχνικός Σύμβουλος του έργου ‘'Δίκτυα Αποχέτευσης Παραλιακών Οικισμών και Εξωτερικά Δίκτυα Αποχέτευσης Δ.Δ. Δήμου Νάξου''».
 22. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την καταβολή δικαιωμάτων από την είσπραξη των τελών, εξόδων βεβαίωσης και είσπραξης και αντιτίμου κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος στη Δ.Ε.Η. Α.Ε. μηνών Φεβρουαρίου – Μαρτίου και Απριλίου έτους 2011.
 23. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2011.
 24. Διάθεση πιστώσεων για την πληρωμή δαπανών.
 25. Διάθεση πιστώσεων για την εξόφληση οφειλών Π.Ο.Ε.

Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.