ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (47η/2012)

Προς

Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

Καλείσθε όπως προσέλθετε στην έκτακτη – κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 27η Δεκεμβρίου 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 11:30 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Έγκριση άσκησης έφεσης κατά της υπ' αριθμ. 14/2012 Απόφασης του Ειρηνοδικείου Νάξου. 
 2. Έγκριση αποτελέσματος δημοπρασίας για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Πλακόστρωση δρόμου εντός του οικισμού Τ.Κ. Γαλανάδου».
 3. Έλεγχος των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του μειοδότη του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Επείγουσα αντικατάσταση τμημάτων υφιστάμενων δικτύων ύδρευσης στις περιοχές Καστρακίου και Μικρής Βίγλας της Τ.Κ. Σαγκρίου».
 4. Έλεγχος των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του μειοδότη του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Αποκατάσταση Γραφείου τέως Κοινότητας Κορώνου».
 5. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Διαμόρφωση – Αποκατάσταση ασφαλούς λειτουργίας οδού Μέσης Ποταμιάς Τ.Κ. Ποταμιάς».
 6. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Ασφαλτοστρώσεις στον οικισμό Αγίου Θαλελαίου Τ.Κ. Μελάνων».
 7. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Αντικατάσταση δικτύων ύδρευσης – αποχέτευσης στην περιοχή Μπαστάρδου του οικισμού Αγίων Αποστόλων Τ.Κ. Μελάνων».
 8. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση γεωμετρικών στοιχείων οδού Απειράνθου – Μουτσούνας Δ.Κ. Απειράνθου».
 9. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκτέλεσης του έργου «Βελτίωση χώρου λαογραφικής συλλογής Δ.Κ. Κουφονησίων».
 10. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκπόνησης της μελέτης περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου «Οδός από τη θέση Λαμπαδά έως τη θέση Μάραγκας» Δ.Κ. Αγίου Αρσενίου.
 11. Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και απευθείας ανάθεση εκπόνησης της μελέτης στατικής και αντισεισμικής επάρκειας για την ισόγεια πτέρυγα (παλαιό μουσείο) του 1ου Γυμνασίου Χώρας Νάξου.
 12. Έγκριση δαπανών, διάθεση πιστώσεων και απευθείας ανάθεση εκπόνησης των μελετών για την προσθήκη δύο αιθουσών στο Δημοτικό Σχολείο Γλινάδου.
 13. Έγκριση δαπανών, διάθεση πιστώσεων και απευθείας ανάθεση εκπόνησης των μελετών για την κατασκευή νέας γέφυρας Εγγαρών – ανάδειξη και προστασία της υπάρχουσας.
 14. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2012.
 15. Διαθέσεις πιστώσεων από τον δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2012.

Η συζήτηση των παραπάνω θεμάτων κρίνεται κατεπείγουσα λόγω λήξης του οικονομικού έτους.                                            

 Ο Δήμαρχος & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.