ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 24-01-2014
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ.:910
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (4η/2014)
Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 28η Ιανουαρίου 2014, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:30 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.Συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Δανακού και δικτύου αποχέτευσης Τ.Κ. Δαμαριώνα και Τ.Κ. Κορώνου» και συγκρότηση επιτροπής διαγωνισμού.
2.Έγκριση δαπάνης, διάθεση πίστωσης και κατάρτιση όρων διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου εκτέλεσης της υπηρεσίας «Ασφάλιση των οχημάτων, μηχανημάτων, μοτοσικλετών του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για το έτος 2014».
3.Έγκριση πρακτικών ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Κερκίδες θεατών με βοηθητικούς χώρους σε γήπεδο ποδοσφαίρου 5×5».
4.Εξέταση αιτήματος περί διαγραφής οφειλής.
5.Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από το δημοτικό προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2014.
               
 Ο Δήμαρχος 
& Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.