ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νάξος, 24/02/2014
ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Αρ. Πρωτ.:2397
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ ΣΕ TAKTIKH ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ (11η/2014)
Προς
Τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής
Καλείσθε όπως προσέλθετε στην τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Νάξου & Μικρών Κυκλάδων την 28η Φεβρουαρίου 2014, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 μ.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) σύμφωνα με τα άρθρα 72 και 75 του Ν. 3852/2010 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:
1.Έλεγχος επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του μειοδότη του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Επισκευές συντήρηση ασφαλτοστρωμένου οδικού δικτύου».
2.Έλεγχος επικαιροποιημένων δικαιολογητικών του μειοδότη του διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Ασφαλτοστρώσεις οδών 2013».
3.Έγκριση αποτελέσματος πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Προσθήκη προσαρμογή εγκαταστάσεων για την μονάδα αφαλάτωσης Δ.Κ. Σχοινούσας».
4.Έγκριση αποτελέσματος ανοικτού μειοδοτικού διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου «Αντικατάσταση δικτύου ύδρευσης Δανακού και δικτύων αποχέτευσης Τ.Κ. Δαμαριώνα και Τ.Κ. Κορώνου».
5.Έγκριση αποδεσμέυσης πιστώσεων από το δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2014.
6.Διάθεση πιστώσεων για την εξόφληση οφειλών Π.Ο.Ε.
7.Διάθεση δαπανών από το δημοτικό προϋπολογισμό οικονομικού έτους 2014.
8.Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων από το δημοτικό προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2014.
               
 Ο Δήμαρχος 
 & Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής 
  Εμμανουήλ Νικ. Μαργαρίτης

Σχόλια are closed.